NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Montessori NeoSchool

Nasz oddział przedszkolny powstał przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori NeoSchool. Pracujemy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori.
Z pełnym zaangażowaniem i pasją tworzymy miejsce, w którym dzieci mogą się rozwijać, uczyć, poznawać, doświadczać.
Szanując indywidualne potrzeby i tempo rozwoju najmłodszych, pragniemy przygotować ich do wzięcia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, do samodzielności w myśleniu i działaniu, do budowania pozytywnych relacji z ludźmi. Dajemy dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, społeczno-kulturalnego i fizycznego, wspierając ich spontaniczną i twórczą aktywność.
„Pomóż mi to zrobić samodzielnie”
– wspieramy niezależność dziecka, bo doświadczanie radości i satysfakcja z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie.