KADRA

Przygotowanie merytoryczne i osobowość nauczyciela mają kluczowe znaczenie w osiąganiu założeń pedagogiki Montessori. To on inspiruje ucznia do działania, odpowiada na jego pytania, planuje i organizuje sposób nauczania tak, by dzieci miały wyraźnie zarysowane ramy swojej wolności. Nauczyciel odpowiada też za realizację podstawy programowej określonej przez MEN.

W Neo Montessori School stawiamy na młodą, dobrze wykształconą kadrę. Nasi nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w placówkach montessoriańskich i publicznych. Kluczową kwalifikacją jest odbycie kursu metodycznego Montessori, a warunkiem sine qua non – miłość do dzieci.

Dyrektor szkoły

Iwona Hechsman-Pryca: mgr pedagogiki, arteterapeuta, doradca zawodowy.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (arteterapia). Pracowała jako wychowawca, dziennikarz, lider Klubu Pracy i doradca zawodowy. Publikowała na łamach prasy lokalnej, ogólnopolskiej i branżowej. Specjalizuje się w coachingu i metodyce pracy grupowej. Przez 10 lat prowadziła koncert charytatywny „Serce na dłoni”, z którego dochód przeznaczony był na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z  najuboższych rodzin Tomaszowa Maz. Publikowała na łamach prasy lokalnej, ogólnopolskiej i branżowej. Uhonorowana srebrną odznaką TPD „za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem” (2012 ).
Prywatnie mama i babcia. W wolnych chwilach podróżuje, chodzi po górach, gra na pianinie. Poszukiwanie metod wyzwalających myślenie lateralne jest jej pasją, a prowadzenie warsztatów z zakresu arteterapii, kreatywności czy rękodzieła artystycznego – ulubioną formą spędzania wolnego czasu.
Od 2014 roku prezes zarządu spółki Neo Montessori School sp. z o.o. oraz dyrektor szkoły i przedszkola pod tą samą nazwą.

Zakładając placówkę oświatową, szukaliśmy takiej metody pedagogicznej, która z jednej strony przygotuje nasze dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce przyszłości, a z drugiej strony „odkoszaruje” proces nauczania, stwarzając warunki do indywidualnego rozwoju każdego ucznia. Pedagogika Marii Montessori, praktykowana od stu lat na całym świecie, wciąż udoskonalana przez metodyków i praktyków, spełniła nasze oczekiwania. Maria Montessori zabrała nas w  fascynującą podróż, która każdego dnia przynosi nam nowe odkrycia”.

Dyrektor pedagogiczny

Agata Kowalska – Zahel:  absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą. Wieloletni nauczyciel j. niemieckiego, lektor i egzaminator OKE. Koordynatorka wymiany polsko-niemieckiej w I LO w Myślenicach. Od 1996 roku posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Z naszą szkołą współpracuje od momentu jej powstania, początkowo jako nauczyciel j. niemieckiego. Od 2016 roku sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu. Jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli w zakresie ich pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pełni również funkcję doradczą dla dyrektora w sprawach związanych z przestrzeganiem prawa oświatowego.

Nauczyciele

mgr Agnieszka Janik – Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Krakowskiej Szkoły Gospodarczej na kierunku psychologia z socjologią.

Ukończyła liczne kursy wzbogacające warsztat pracy nauczyciela przedszkola, w tym szkolenia  metodyczne  z zakresu pracy z materiałem przedszkolnym Montessori. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Pracowała m.in. w polsko-angielskim przedszkolu artystycznym „Lenkowo” oraz krakowskim przedszkolu samorządowym „Dworek”.
Prywatnie mama dwojga dzieci zainteresowana motoryzacją, sportem i muzyką.

mgr Dorota Sobieralska – Janik – Terapeuta pedagogiczny i pomoc nauczyciela przedszkola w Neo Montessori School.

Magister terapii pedagogicznej, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie Śląskim.  Praktykę zdobywała w Specjalnym Ośrodku Edukacyjno – Leczniczo -Rehabilitacyjnym dla dzieci niewidomych i niedowidzących Polskiego Związku Niewidomych oraz w prywatnych gabinetach terapeutycznych. Studentka drugiego etapu szkoły trenerów i psychoterapeutów Gestalt. Stażystka Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę poszerzam w Instytucie Gestalt w Krakowie. Uczestniczyłam do tej pory w rocznym programie edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w podejściu Gestalt. Ukończyłam kurs doszkalający w zakresie psychologii, umożliwiający kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. Aktualnie jestem studentką II etapu tej szkoły. Prowadzę własną praktykę gabinetową. Pracuję pod superwizją oraz jestem w ciągłej terapii indywidualnej.
Doświadczenie zawodowe w zakresie pedagogiki zdobyłam w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Ponadto mam doświadczenie w pracy rewalidacyjno–wychowawczej z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, osobami dorosłymi z orzeczeniami o głębokiej niepełnosprawności oraz sprzężeniami. Przygotowywałam i realizowałam programy zajęć z rodzicami. Do najważniejszych szkoleń pedagogicznych mogę zaliczyć kilkustopniowe certyfikaty Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, umożliwiające terapię osób z trudnościami w porozumiewaniu się czy szkolenie na Studium doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „Markus” w Poznaniu, dotyczące konstruowania programu pracy i pokonywania trudności w terapii dzieci.
Moje główne zainteresowania zawodowe dotyczą obszarów związanych z dzieckiem i rodziną. Chciałabym w przyszłości pogłębić badania na temat rozwoju dziecka we współczesnym społeczeństwie, na studiach III stopnia.
Pedagogikę Montessori wykorzystywałam do tej pory w pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi. Obecnie praca z najmłodszymi wychowankami Neo Montessori School daje mi dużo radości. Poszerza moje doświadczenia, przynosząc satysfakcję. Znajduję w tym miejscu życzliwość i wsparcie, które umożliwiają mi, poprzez realizowanie profesjonalnego kursu, doszkalanie się i zdobywanie zawodowych kompetencji w pedagogice Montessori.
Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, mamą, żoną. Kocham życie, naturę. Cenię świadome podążanie własną drogą. Wciąż jestem w podróży życia i bardzo cenię sobie jego równowagę.

Katecheza Dobrego Pasterza

Anna Mirochna: absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z praktyką w Przedszkolu samorządowym nr 7, przedszkolu i SP na Chełmie oraz w SP nr 3 w Myślenicach.

Ukończyła kurs Katechezy Dobrego Pasterza w krakowskiej fundacji wspierania idei M. Montessori „Ziarnko maku”. Prowadzi zajęcia katechezy w przedszkolu Montessori.
Obecnie zdobywa praktykę nauczycielską w klasach I-III, jednocześnie szkoli się na kursach metodycznych z zakresu pracy z materiałem przedszkolnym Montessori.  W trakcie wakacji odbędzie kompleksowy kurs dla nauczycieli I-III w Polskim Stowarzyszeniu Montessori w Łodzi.
Prywatnie jest mamą trójki dzieci, prowadzi dziecięcą scholę na Chełmie, a w wolnych chwilach jeździ na rowerze. Jej największą pasją jest śpiewanie.

Język angielski

Agnieszka Szumiec: mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Rzeszowskim, absolwentka logopedii w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz czterech kursów językowych w Londynie potwierdzonych certyfikatami. lektor j. angielskiego, egzaminator maturalny.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując kilka lat w Wielkiej Brytanii na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a także pedagoga w ośrodku pomocy rodzinie. Posługując się biegle językiem angielskim, przekazuje wiedzę uczniom szkoły i przedszkola Montessori dbając o ich prawidłowy rozwój, ćwicząc pamięć oraz poszerzając kompetencje językowe stosownie do indywidualnych możliwości każdego ucznia.  Prowadzi też zajęcia logorytmiczne w przedszkolu oraz indywidualną terapię mowy. . Prowadzi Centrum Mowy i Masażu w Myślenicach.
Mama dwóch córeczek: Kornelii i Olivii, czasami wspina się po górach, gra w tenisa. Interesuje się psychologią, literaturą angielską, amerykańską oraz muzyką i filmem.