Maria Montessori
Pierwsza kobieta-lekarz we Włoszech, wybitny pedagog i działaczka społeczna (1870-1953). Jej koncepcja pedagogiczna, mimo upływu lat, nigdy nie straciła na aktualności, osiągając najpełniejszy rozkwit w szkolnictwie niepublicznym. Montessori – to nazwisko i marka rozpoznawalna na całym świecie. Istota pedagogiki Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne, a wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na naturalny rozwój i osiągnięcie niezależności.

Do najważniejszych celów metody Montessori można zaliczyć:

  • wypracowanie szacunku do porządku i pracy,
  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
  • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
  • wypracowanie zamiłowania do ciszy w trakcie pracy indywidualnej i zbiorowej,
  • osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
  • wypracowane postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
  • formowane postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.


OtoczenieBardzo ważnym elementem w metodzie Montessori jest zapewnienie dzieciom odpowiedniego otoczenia.
Zabawki i pomoce umieszczone są w pięciu obszarach charakterystycznych dla metody Montessori: życia codziennego, sensorycznym, matematycznym, językowym i kulturowym.

Nasze przedszkole wyposażone jest w specjalne zabawki i pomoce, które:

  • wspierają rozwój dziecka i kształcenie zmysłów,
  • angażują umysł i ciało dziecka,
  • charakteryzują się różnorodnością pod względem wagi, koloru, celu, tekstury.

Poza pracą z materiałami Montessori, w sali przedszkolnej znajdują się zabawki oraz książki dla dzieci odpowiednie do płci, wieku i zainteresowań. Dzieci mają czas na swobodną zabawę w ciągu dnia.