„Sposób, w jaki dzieci się uczą, przesądza kim będą w przyszłości” –  te słowa dr M. Montessori są dla nas wskazówką, jak należy wspierać dziecko w jego edukacji i rozwoju. Przedszkole Montessori Pre-School przygotowuje dzieci do życia we współczesnym świecie, stwarzając warunki do realizacji indywidualnego potencjału każdego dziecka.

Okres dzieciństwa jest okresem ogromnej kreatywności, jest to etap życia, w którym umysł dziecka chłonie cechy otoczenia i przyswaja je. 

Dążymy do tego, by pomóc każdemu dziecku zbudować pozytywny obraz samego siebie oraz nabrać szacunku dla samego siebie i innych. Dostarczamy dziecku okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi a także do podejmowania inicjatywy i rozwijania umiejętności podejmowania decyzji.
Zachęcamy też i demonstrujemy dobre nawyki żywieniowe, zdrowotne i dotyczące bezpieczeństwa.∙ Misja
Tworzenie z zaangażowaniem przygotowanego otoczenia, w którym dziecko powierzone naszej opiece będzie traktowane z szacunkiem i zostanie zachęcone do tego, aby stać się odpowiedzialną, otwartą, rezolutną jednostką mającą poczucie celu.
∙ Wizja
Wrażliwi na potrzeby dziecka, w ramach zajęć w przedszkolu, zachwycamy je fascynującym światem nauki, w którym malec będzie mógł stać się samodzielnym odkrywcą.
∙ Cele
Głównym celem nauczania i wychowania w przedszkolu jest tworzenie optymalnych warunków dla intelektualnego, duchowego, emocjonalno-społecznego, artystycznego i fizycznego rozwoju dzieci oraz nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami, w warunkach poszanowania niezbywalnej godności osobistej dzieci.
∙ Nauczyciel
Rolą nauczyciela w pedagogice M.  Montessori jest wspieranie dziecka w dążeniu do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijanie naturalnej chęci poznawczej dziecka. Dzięki temu przedszkole pomaga w budowaniu wysokiej samooceny dziecka i wiary w siebie.
∙ Praca własna
Dziecko realizuje program w indywidualny sposób. W trakcie pracy własnej prowadzonej w ramach zajęć przedszkola, dziecko ma okazję nie tylko do indywidualnej nauki z nauczycielem, ale też może przećwiczyć daną umiejętność na kilku poziomach trudności przy użyciu pomocy dydaktycznych Montessori, w które wyposażona jest sala.
Co sprawia, że nasz program jest wyjątkowy?

  • pomagamy każdemu dziecku zrealizować swój pełen potencjał w każdym obszarze życia,
  • materiał rozwojowy Montessori dostępny w przedszkolu umożliwia dzieciom doświadczanie radości z uczenia się,
  • wspieramy rozwój poczucia własnej wartości, dostarczając okoliczności odkrywania własnymi siłami,
  • pielęgnujemy rozwijanie u dzieci poczucia obowiązku, pewności siebie i samodyscypliny opartej na ich wewnętrznym pragnieniu bycia samodzielnym oraz bycia rozpoznawanym jako członek grupy,
  • dokładamy starań, aby stworzyć rodzinną atmosferę,
  • wspieramy rozwój poznawczy i społeczny dzieci,
  • środowisko i metody nauczania wspierają samodzielność i samodyscyplinę,
  • lekcje są indywidualne i w małych grupach,
  • nauczyciel potrafi dobrać materiał dydaktyczny, by nie był on zbyt trudny lub zbyt łatwy dla dziecka, co stanowi prawdziwie zindywidualizowany program nauczania,
  • dziecko pracuje nad danym zadaniem tak długo, jak jest zainteresowane.